Openingstijden
op werkdagen
van 8:30 uur – 17:00 uur
Telefoon
058-3030129
Fax
058-8450155
Derdengeld banknummer
NL59 INGB 0006802829
Kvk: 62539957
BTW: 854858349

Ambtelijke diensten:

Deze diensten zijn uit te splitsen in 2 categorieën: voor de collega gerechtsdeurwaarder en de advocatuur alsmede voor de particuliere- of zakelijke opdrachtgever.

Voor de collega gerechtsdeurwaarder en de advocaat:

Ik ga voor u op pad met uw opdracht en de door u aangeleverde exploten. Als er exploten moeten worden aangemaakt zal ik hiervoor zorgen. De losse opdrachten worden gecontroleerd op de formaliteiten en worden vervolgens binnen de afgesproken termijn uit gebracht. De opdrachten moeten worden voorzien van een ‘vers’ uittreksel GBA, of KvK, deze kunt u zelf aanleveren, of u vraagt mij deze voor u op te vragen.

Indien u een spoedopdracht heeft welke op korte termijn moet worden behandeld dan verzoek ik u, indien mogelijk, deze van te voren aan te kondigen via telefoon en/of de mail. Mijn werkgebied is de provincie Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord Holland. Exploten en of opdrachten buiten deze genoemde gebieden zijn in overleg ook mogelijk. U mag er daarbij van uit gaan dat de ik geen 9-5 mentaliteit heb, hierdoor zal uw opdracht altijd tijdig en op een correcte wijze worden betekend.

Voor de particuliere- en zakelijke opdrachtgever:

Veelal komt deze fase na het doorlopen van de incassofase. Net als bij de incassofase wordt er eerst vastgelegd welke behandelwijze er wordt gevolgd en wat de financiële gevolgen kunnen zijn, maar ook breng ik voor u de risico’s in kaart van de te voeren procedure.

Het doel in de ambtelijke fase is om een vonnis of andere executoriale titel te verkrijgen. Dit moet veelal via een dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank. In Nederland zijn er 2 gerechtelijke instanties in eerste aanleg: de kantonrechter, en de Rechtbank. Afhankelijk van het geldelijke belang en/of de aard van de zaak komt men bij één van deze instanties uit. Zaken voor de kantonrechter kan ik voor u verzorgen, daarbij geldt namelijk geen verplichte procesvertegenwoordiging en kan ik als uw gemachtigde optreden. Dit geldt echter niet bij zaken voor de Rechtbank, hierbij is er wel een verplichte procesvertegenwoordiging vereist, dit in de vorm van een advocaat. Als dit aan de orde is kan ik u een aantal prima advocaten aanbevelen.

In het ambtelijke traject ga ik voor u aan de slag op basis van het vonnis. Als de wederpartij niet zelf over gaat tot betaling kan ik met het vonnis als gerechtelijke titel over gaan tot beslag. Beslag kan gelegd worden onder meer op de woning, de roerende zaken, het inkomen, het positieve banksaldo. Mede in overleg met u worden bepaalde beslagen gelegd, hiervoor ben ik deels afhankelijk van de informatie welke u als opdrachtgever aan mij verstrekt.