Openingstijden
op werkdagen
van 8:30 uur – 17:00 uur
Telefoon
058-3030129
Fax
058-8450155
Derdengeld banknummer
NL59 INGB 0006802829
Kvk: 62539957
BTW: 854858349

Creditmanagement:

Naast de verlening van de incasso diensten en de ambtelijke diensten kan ik ook optreden als adviseur dan wel als klankbord. Bijvoorbeeld in een geschil tussen u en een zakelijke relatie. U kunt mij ook benaderen voor een second opinion indien u met uw eigen incassopartner een verschil van mening heeft.

Verder kan ik uw eigen interne incassotraject screenen en beoordelen. Daarbij kijk ik naar het tijdspad, de hoeveelheid en de inhoud van de uw aanmaningen. Ook kan ik uw algemene voorwaarden voor u screenen. Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Meinema Gerechtsdeurwaardersdiensten en Creditmanagement, kan dit ook verwerkt worden in uw eigen aanmaningen en eventueel in de algemene voorwaarden.

Ik stel mij beschikbaar om uw medewerkers op de debiteurenafdeling een training te geven op het gebied van creditmanagement en de samenwerking met een gerechtsdeurwaarder. In deze cursus komen de wettelijke vereisten aan bod en kan ik ook ingaan op de eigen interne situatie. De cursus is maatwerk, toegesneden op uw eigen onderneming.

Wanneer u meer informatie wenst over dit aanbod of geïnteresseerd bent naar een training, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 058-3030129.