Openingstijden
op werkdagen
van 8:30 uur – 17:00 uur
Telefoon
058-3030129
Fax
058-8450155
Derdengeld banknummer
NL59 INGB 0006802829
Kvk: 62539957
BTW: 854858349

Incasso diensten:

Als vervolg traject op uw onbetaalde posten bied ik u een complete incassodienst, bestaande uit aanmaning(en) per post en/of per mail, telefonisch contact en het zogenaamde sommatie exploot, waarbij ik als gerechtsdeurwaarder de wederpartij bezoek om een aanmaning uit te reiken.

Voordat het incassotraject voor u wordt gestart, is er reeds vastgelegd welke stappen er worden doorlopen en welke financiële consequenties daar aan vast zitten, op deze manier komt u niet voor verassingen te staan. Zo worden er bijvoorbeeld afspraken met u gemaakt omtrent de sommaties en aanmaningen en de tijdsduur van deze acties. Indien u nog niet de 14-dagen brief conform de Wet op de incassokosten 2014 heeft gestuurd aan de wederpartij, verzorg ik deze alsnog. Indien uw eigen debiteurenbeleid zelf al erg uitvoerig is zal Meinema Gerechtsdeurwaardersdiensten en Creditmanagement dit niet nog eens over doen, het traject wordt daarop aangepast.

Aan het einde van het incassotraject moet er een beslissing worden genomen, gaan we door en starten we het ambtelijk traject, of besluit u de zaak niet door te zetten vanwege het proces- en/of kostenrisico. Om u te helpen bij dit besluit is er reeds informatie verzameld gaande het incassotraject. Met deze informatie kan u een objectief advies worden gegeven.